Střechy | Ploché střechy Praha, Avantis spol.,s.r.o.

Střechy

Při realizaci střešních plášťů používáme technologie dlouhodobě prověřené jak v soukromém, tak i státním sektoru. Díky této skutečnosti a našim zkušenostem, můžeme nabídnout i prodloužené záruky. Střešní konstrukce řešíme komplexně s respektováním všech specifických podmínek a ekonomických možností investora.

 

 Ploché střechy: 

Realizujeme ploché střechy vč. vegetačních, střešní světlíky komplexně - jak rekonstrukce, tak i nové projekty pro:

 

- průmyslové objekty a haly

- střechy panelových a obytných domů                                                            

- střechy rodinných domů, včetně střešních světlíků (sedlových, obloukových ) ,klempířských prací, hromosvodů

Používáme technologie asfaltových modifikovaných pásů i foliových systémů. V případě rekonstrukcí provedeme podrobný průzkum, kontrolní sondu, zpracujeme tepelně-technický výpočet pro optimální návrh řešení vaší stavby.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

 

Šikmé střechy: 

Realizujeme novostavby i rekonstrukce stávajících střech. Nabízíme betonovou nebo pálenou krytinu, šindelovou i plechovou, vč. zapracování veškerých střešních doplňků, střešních oken, klempířských prvků.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

 

 Střechy speciálních tvarů:

Sbíjené vazníky v systému MITEK

Konstrukční řešení používá dřevěné vazníky se styčníkovými deskami s využitím technologie firmy MiTeK.
Výhody systému oproti klasickým dřevěným konstrukcím se projevují zejména ve snížené spotřebě dřeva a z toho vyplývající nižší hmotnosti, rychlé a bezpečné montáži, tvarových a dispozičních možnostech.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

 

Poradenství:

- nabízíme - posouzení stavu střešních konstrukcí a návrh řešení oprav

- expertní a znalecké posudky

 - nedestruktivní měření vlhkosti pro střešní a fasádní konstrukce , bez provádění sondy pomocí měřícího přístroje značky Tramex. Měřící přístroj pracuje na principu elektrické impendance. Pomocí tohoto přístroje - - vytvoříme vlhkostní mapu konstrukce. Hloubka signálu pronikající do konstrukce je 20-100 mm. Pochopitelně záleží na materiálovém složení konstrukce.

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

 

Tel: +420 222 364 960
E-mail: info@avantis.cz

 

 
 

ZELENÁ ÚSPORÁM

 
 

Napište nám